seminář SKIF 8.5.2011

09.05.2011 19:03

 

SEMINÁŘ SKIF 8.5.2011

 

HRADEC KRÁLOVÉ

 

  V neděli 8.5. se tříčlenné družstvo z našeho oddílu (Lukáš, Jindra a Marcelka) zúčastnilo mezinárodního semináře karate SKIF, který se tentokrát konal v Hradci Králové. Jednalo se již o 6. ročník této akce. Hlavním instruktorem byl Sensei Kevin Leight (5.Dan). Asistenty mu dělali Ivor Garner a Colin Needham (oba 5. Dan). Počet účastníků byl opět velmi vysoký (odhad kolem 90). Jednalo se především o vyšší technické stupně (od modrého pásku výše).

 Po nástupu následovalo představení instruktorů a programu cvičení. Po rozcvičce začala výuka kata Gangaku-Sho (specialita SKIF), což pro nás nebylo příliš zajímavé, jelikož se s touto kata setkáváme poprvé a s velkou pravděpodobností také naposledy. Po protrápené hodině a půl konečně přichází změna. Tvoří se dvojice a jdeme na gohon-kumite, z kterého postupně přecházíme na sanbon-kumite, které cvičíme s různými obměnami (pozice obrany z kata, kryty s otočkou, změny postojů jako kokotsu-dachi/zdenkutsu-dachi apod.). Čas velmi rychle utíká a najednou je hodina pryč a následuje přestávka na oběd.

 Po obědě je cvičení rozděleno do tří bloků, z nichž každý trvá hodinu a čtvrt a mezi nimi jsou pětiminutové přestávky. Účastníci jsou také rozděleni do tří skupin podle pásků (modré a nižší, hnědé + 1. Dany, 2. Dany a vyšší). Takže jsme měli v každé skupině svého zástupce. První blok u Marcelky vedl Ivor a probírali kata tekki-shodan a její aplikace. Jindrovu skupinu vedl Colin a tématem byla kata basai-dai včetně aplikací. Poslední desetičlennou skupinu, v které jsem byl já, vedl Kevin. Probírala se kata Enpi (vše bylo doplněno kompletní aplikací každého pohybu, většinou nám instruktor nabídl dvě někdy i tři varianty. Škoda že na to bylo tak málo času. Bylo to úžasné a konečně jsem si mohl tento seminář začít užívat.)

  V druhém bloku se instruktoři prohodili. První skupinu (Marcelka) vedl Colin a zaměřil se na aplikace kata heian. Druhá skupina (Jindra), kterou nyní vedl  Kevin, se pustila nyní do aplikací kata Enpi. Naše skupina byla nyní vedena Ivorem, probírala Tekki-shodan a opět s ní spojené aplikace ( tato část byla také velmi zajímavá a viděl jsem nějaké aplikace, které pro mě byly naprosto nové, přesto byla předcházejí část lepší).

  Poslední část byla pro všechny společná. Tématem byla aplikace dopoledne vyučované kata (Gangaku-Sho). Nakonec jsem si díky dobrým soupeřům i tuto část docela užil a některé z aplikací, které jsem se naučil, můžu přenést do některé jiné námi cvičené kata.

  Následoval závěrečný nástup, poděkování instruktorům a předávání pamětních listů účastníkům.

 

                                                                                                 Lukáš Havel

 

 

OSOBNÍ POZNÁMKY AUTORA