SEMINÁŘ A ZKOUŠKY HAVLÍČKŮV BROD 30.4.2011

03.05.2011 12:22

 

V sobotu v měsíci dubnu (30.4.2011) se v Havlíčkově Brodě uskutečnil seminář tradičního karate pod vedením Robina Bařáka. Akce se zúčastnilo 46 cvičenců (převážně dětí) z Humpolce, Ledče nad Sázavou a domácí Havl. Brod.  Všichni účastníci se sešli již 20 minut před zahájením a tak se mohlo začít přesně v 10:00.

 Robin zahájil seminář několika otázkami na děti (např. rozdíl mezi bojovým uměním a sportem, k čemu karate slouží apod.), aby zjistil co si pamatují z jeho minulého semináře (20.11.2010), který se konal v Ledči nad Sázavou. Ne na všechno odpověděli „malý karatisti“ správně (ale rozhodně to bylo lepší než minulý rok) a tak některé otázky přecházely na starší cvičence a trenéry. Následovala rozcvička a protažení, které vedl sám Robin. Pak už se začalo konečně cvičit. První cca hodina byla věnovaná nácviku základní techniky a postojů (Zenkutsu – dachi, Oi-zuki, kizami-zuki, gyaku-zuki, age-uke, soto-uke). I přesto že šlo o úplné základy, tak bylo co opravovat a zlepšovat. Když už všichni trochu srovnaly techniku a dostali se do „provozní teploty“ přešel Robin k pohybu v kumite. Nacvičovalo se správné nakročení, posuny a otáčení v závislosti na soupeři. Čas utíkal velmi rychle a najednou už byl konec.

Druhý (odpolední) blok byl zaměřen na cvičení ve dvojicích. Šlo o nácvik správné techniky a jejího načasování. Vše v různých variantách (obrana a následný protiútok, předejití útoku vlastní technikou). Nácvik správné vzdálenosti a zpevnění techniky. Jelikož bylo venku poměrně teplo a Robin stále stupňoval tempo cvičení tak se tělocvična pomalu měnila v „saunu“. Nikdo, ale nepolevoval a snažil se ze sebe dostat maximum. Závěrečná půlhodina pařila zopakování kata a kihonu na zkoušky, které následovaly.

Po skončení tréninku, následoval krátká přestávka před vyvrcholením semináře- zkouškami na STV.  Tělocvičnu mezitím zaplnili rodiče, kteří se přišli podívat a podpořit děti ke zkouškám. Zkoušek se účastnilo 31 uchazečů o vyšší technický stupeň. Zkoušky nakonec trvaly více než dvě hodiny. Na závěr přišlo vyhlašování výsledků. Na tvářích zkoušených byla vidět nervozita, když očekávali verdikt a když zaznělo udělal, následovala neskrývaná radost a úleva. 

Na úplný závěr bych chtěl poděkovat Robinu Bařákovi, za výborný seminář, který si pro nás připravil. A pevně doufám, že k nám na podzim opět dorazí a posune naše cvičení zase o kousek dál.